patines en línea

JARDUERA FISIKOKO ORIENTAZIO ZERBITZUA

Servicio de orientación de actividad física

Irailean Berrio martxan ipiniko den zerbitzua ezagutu eta erabili
Conoce el servicio que pondremos de nuevo en marcha en Septiembre

 

HELBURUAK

Etxebarrin bizi diren pertsonen Osasuna zaintzeko. Helburu honi atxikituta egon daitezkeen eragile desberdinekin koordinatuta dago: medikuak, irakaslegoa, begiraleak, kirol instalazioetako arduradunak…

• Udalerrian pertsona aktibo gehiago lortzeko eta sedentarismoa murrizteko.

• Udalerrian jarduera fisiko osasuntsua bultzatzeko lehendik dauden ekimenei jarraipena eta bermea emateko.

• Pertsonak inaktibo izateari uzteko, Eskaintza eta Kalitatea oinarri duten ekimenak handitzeko.

 
piscina

ZERTARAKO?

¿Para qué?

PERTSONEN OSASUNA ZAINTZEKO

Para cuidar la salud de las personas

PERTSONA AKTIBO GEHIAGO LORTZEKO

Para conseguir más personas activas

JARDUERA FISIKOAREN PRAKTIKA BULTZATZEKO

Para impulsar la práctica de la actividad física

ESKAINTZA ETA KALITATEAREN OINARRI DUTEN EKIMENAK HANDITZEKO

Para aumentar la oferta y calidad de las iniciativas

 
Niños atar sus zapatos

ZER EGINGO DUGU?

¿Qué vamos a hacer?

 

SUSTATU / PROMOVER

Pertsona inaktibo edo arikera fisiko gutxi egiten dutenen artean jarduera fisikoa sustatu

Promover la actividad física saludable entre las personas inactivas o que apenas realizan actividad física

GOMENDATU / ORIENTAR

Kasu partikular bakoitzean ariketa fisikoari buruzko gomendioak eta arreta pertsonalizatua eman

Atender personalmente y orientar hacia la actividad física saludable más recomendada para su caso particular

DINAMIZATU / DINAMIZAR

Taldeak eta jarduera zehatzak

dinamizatuko ditu, Etxebarrin pertsona sedentarioei zuzendutako jarduerak sustatu


Dinamizar grupos y actividades concretas, promover actividades entre personas sedentarias de Etxebarri

KONEKTATU / CONECTAR

Udal baliabideak eta jarduerak baliatuko

ditu Etxebarri udalerri osasuntsuago

bihurtu asmoz.

Conectar recursos municipales y

actividades para hacer de Etxebarri un municipio más saludable.

NORI ZUZENDUA?

¿A quién va dirigido?

Nagusiki ariketa fisiko gutxi edo bat ere egiten ez duten Etxebarritarrentzat (umeak, gazteak,helduak, adinekoak….)
Principalmente Etxebarritarras que realizan poca o nula actividad física (niños/as, jóvenes, adultos/as, personas mayores…)

UMEAK

GAZTEAK

HELDUAK

ADINEKOAK

 

ARRETARAKO ORDUTEGIA ETA LEKUAK

Espacio y horario de atención

Informa zaitez Kiroldegian eta Osasun Zentroan
Información en el Polideportivo y en el Centro de salud

 

INFORMA ZAITEZ

INFORMACIÓN

Jarduera Fisikoko Orientazio Zerbitzua
Servicio de Orientación de Actividad Física

  • Twitter
 

©2019 ETXEBARRIKO JARDUERA FISIKOAREN ORIENTATZAILE ZERBITZUA.

  • Twitter
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now